Ботлнек у бізнесі: як не застрягти у вузькому місці

25 Листопада 2021, 14:00

Ботлнек у бізнесі: як не застрягти у вузькому місці

Експертка із розвитку ринків компанії Pro-Consulting Крістіна Бровенко розповіла про те, чому виникають ботлнеки у бізнесі, як їх подолати та що станеться із брендом, який ігнорує проблеми таких вузьких місць. Про гральний бізнес в Україні читайте на нашому сайті.

Як ви знаходите ботлнеки у компанії клієнта?

Іноді ми дійсно знаходимо ботлнеки у роботі клієнта, але здебільшого клієнт приходить із гіпотезами щодо того, які ботлнеки існують на ринку та безпосередньо у замовника. Залежить від галузі, клієнта, його позиції на ринку, динаміки результатів діяльності та цілей дослідження.

Варто розуміти, який складник/етап діяльності компанії викликає затримку у результатах роботи, знижує загальну ефективність. Якщо компанія спрямовує ресурси у розвиток, але отримує негативний результат, це свідчить про те, що ефективність бізнес-процесів не відповідає вхідним імпульсам.

Які негативні наслідки ботлнеків у компанії?

Вузькі місця уповільнюють та обмежують ефективність виробництва, потужність процесів, що призводить до збільшення виробничих витрат, блокування чи тимчасового зупинення виробничої лінії, ланцюжка надання послуг та недоотримання прибутку.

Вузькі місця у бізнесі (на прикладі виробничої компанії) можуть призводити до недовипуску, простоїв та тривалого очікування, уповільнення випуску, підвищення собівартості продукції, демотивації працівників тощо. Одна з головних проблем – компанія не бачить можливого потенціалу ринку.

Якщо ігнорувати вузькі місця у бізнесі, до чого це може призвести?

Це безпосередньо залежить від виду діяльності компанії та життєвого циклу компанії. Нижче представлені приклади деяких універсальних ботлнеків, із якими може зіткнутися бізнес.

  • Короткострокові – викликані тимчасовими проблемами. Наприклад, відпустка ключових працівників, яких у команді не може повноцінно замінити ніхто. Через це робота сповільнюється чи зупиняється. Таке вузьке місце спричинене неефективною організацією роботи у компанії, відсутністю взаємозамінності працівників у разі гострої необхідності задля забезпечення безперервності процесу. Такий приклад несе у собі велику небезпеку.
  • Довгострокові – ті, які є постійно. Наприклад, регулярна затримка у формуванні місячних звітів у компанії внаслідок неможливості обробки одним працівником великого масиву даних, який надходить до нього наприкінці місяця. Ще одним прикладом може бути проблема з бізнес-процесами у компанії, що призводить до слабкої взаємодії відділів і департаментів.

Також однією з передумов успішного ведення бізнесу є знання ринку та споживача, чим час від часу можуть нехтувати компанії.

Де у бізнесі найчастіше виникають ботлнеки?

Вузькі місця можуть виникнути у будь-яких напрямах і на будь-яких етапах, де складові частини системи підприємства не справляються з обмеженістю ресурсів.

Вузьке місце виникає у зв’язку з неефективністю – технології, процесу чи роботи конкретної людини, – де обсяг на вході перевищує здатність цієї ділянки бізнес-процесу трансформувати їх у власні результати.

Загалом компанії більше схильні до bottleneck, коли вони починають процес виробництва нового товару/надання нової послуги. Це пов’язано з тим, що у процесах можуть бути недоліки, які компанія має виявити та виправити. Такі ситуації вимагають більш пильної перевірки.

Як можна запобігти виникненню ботлнеків і чи це загалом можливо?

Є вузькі місця, виявити які доволі складно. Але виявленню ботлнеків заздалегідь сприяє проведення регулярних досліджень ринку, конкурентів, а також аналіз їхнього досвіду, складання бізнес-схем та опис бізнес-процесів. Комплексний економічний аналіз та грамотне планування виробничого середовища допомагають запобігти появі проблемних місць у компанії.

Завдяки регулярному відстеженню й удосконаленню метрик можна ефективно визначати слабкі місця на кожному етапі розвитку бізнесу.

Як можна визначити вузькі місця у бізнесі клієнтів?

Методи визначення вузьких місць відрізняються залежно від виду бізнесу. Нижче наведемо універсальний (не вичерпний) перелік якісних та кількісних інструментів для здійснення такого аналізу.

  • Застосовування блок-схем. Така схема допомагає у схематичному вигляді деталізувати кожен крок процесу. Так простіше побачити вузьке місце та визначити кроки, які зможуть виправити ситуацію.
  • Збір та аналіз бізнес-процесів клієнта. Кожен бізнес-процес має вхід і вихід, споживає різноманітні ресурси (сировину, заготівлі, час, інформацію) та трансформує їх у результат. Формування і опис бізнес-процесів клієнта допомагають зрозуміти, яка ланка у ланцюжку бізнес-процесу є першою за темпом роботи, а яка – останньою, як результати роботи одних ланок відбиваються на роботі інших.
  • Дослідження конкурентного середовища у динаміці, виявлення УТП, рівня клієнтоорієнтованості компанії, проведення бенчмаркінгу, виявлення конкурентних переваг, дослідження зворотного зв’язку тощо.
  • Постановка запитань як клієнту у ході дослідження, так і собі для визначення проблеми. Необхідно ставити запитання про проблеми на кожному кроці, поки не будуть знайдені першопричини.
  • Побудова моделі сильних, слабких сторін, загроз та можливостей (SWOT-аналіз), карти конкурентного середовища, карти ризиків тощо.
  • Контент-аналіз відгуків споживачів, обробка результатів опитування користувачів продукції – призводить до комплексного розуміння як слабких, так і сильних сторін бізнесу.
  • Оцінка впливу слабких ланок на ключові питання розвитку бізнесу (можливість мобілізувати кошти на цілі зростання, наявність доступу до джерел позикових коштів, здатність компанії адекватно планувати бюджет та контролювати витрачання коштів, достатність та якість людських ресурсів, готовність управлінської команди до активних дій, ефективність роботи з постачальниками та клієнтами, здатність задовольнити потреби нових клієнтів, доступ до ефективних джерел сировини, потреба продукту/послуг на ринку, здатність збирати та обробляти маркетингову інформацію тощо).

Розкажіть про відмінності ботлнеків у сервісних та продуктових компаніях.

Якщо у виробництві легко простежити весь процес (вузькі місця, продуктивність тощо), то у сервісних процесах побачити неозброєним оком продукт праці – інформацію, заявки, замовлення, пропозиції, зустрічі, презентації, підписи, рахунки-фактури, проєкти, ідеї – дуже важко.

На вашу думку, якщо у компанії ботлнеки виникають на одному й тому ж місці бізнес-процесів, про що це свідчить?  

Це свідчить про те, що компанія ухвалює нерезультативні рішення для розв’язання проблем із ботлнеком, проводить неефективні дослідження з визначення передумов ситуації, не хоче розв’язувати проблему вузького місця у бізнесі, не прагне викорінити її першопричину.

З чим компанія може зіткнутися, якщо неправильно проведе діагностику ботлнеку або недооцінить масштаби слабкого місця?

Неправильне визначення слабких місць у роботі бізнесу призводить до неефективності роботи сформованих бізнес-процесів у компанії, погіршення результатів, зменшення рентабельності бізнесу.

Як швидко можна позбутися ботлнеку та як відбувається процес усунення?

Процес усунення деяких ботлнеків може бути доволі довготривалим. Усунути вузькі місця можна кількома способами. Наприклад, зміцнити їх кадрами (додати більше людей), усунути зайві та недоцільні дії у ході будь-яких процесів у компанії; придбати додаткове обладнання, яке виконує аналогічні дії та оптимізує роботу вузьких місць; організувати належну роботу зі слабкою ланкою; забезпечити належне обслуговування; скоротити час, що витрачається на налаштування та переналагодження; навчати фахівців. Передумовами таких методів є їхнє функціонування у межах внутрішнього середовища бізнесу, що дає можливість уникнути їх самостійно, удосконаливши бізнес-процеси, змінивши підходи, ухваливши ефективні управлінські рішення тощо.

Ботлнеки, залежні від зовнішньої кон’юнктури, важко піддаються самостійному усуненню чи зменшенню їхнього впливу.

Коли компанія може відчути позитивний результат після ліквідації ботлнеку?

Результат від усунення слабких місць у компанії може проявитись як одразу, так і через тривалий час. Це залежить від специфіки бізнесу (виробничий процес чи надання послуг).

Внесення змін у виробничі процеси потребує тривалого часу. У сервісі, навпаки, процеси можуть змінюватися дуже швидко. У зв’язку з цим і результат від усунення слабких місць проявляється з різною швидкістю.

А якщо взагалі не намагатися прибрати слабке місце у бізнесі, чи компанія зможе працювати та наскільки її робота буде ефективною?

Так, але у такому разі компанія топтатиметься на місці, не розвиваючись і не покращуючи свої процеси на підприємстві. Варто регулярно підвищувати вимоги до роботи компанії. Конкуренція зростає, конкуренти розвиваються, їх кількість завжди збільшується. І все це означає, що стояти на місці, не шукати ботлнеки, виконувати роботу тими ж темпами та способами, з тією самою якістю – це рух назад.

Досконало не знаючи ринок, без проведення відповідних його досліджень бізнес рухаєтеся наосліп. Необхідно спостерігати за діяльністю на суміжних ринках, не тільки у межах місця функціонування компанії, а й дивитися на практику колег за кордоном, навчатися, тестувати, аналізувати і застосовувати найкраще.

Нагадаємо, які особливості роботи арбітражників із українським гео у сфері гемблінгу.

Читайте також: Оподаткування виграшів

Читайте також: Правила фондової біржі

Коментарі:
Зараз читають
вгору