Підпишіться на новини

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Підписуючи цей документ, ви надаєте згоду на описану нижче обробку ваших персональних даних відповідно до статті 6 Регламенту 2016/679 Європейського парламенту та Ради Європейського союзу від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний обіг таких даних» (Загальний регламент про захист персональних даних).

 1. Терміни
  1. Ідентифікаційні дані – ваше ім’я, прізвище, дата народження й адреса.
  2. Контактні дані – адреса вашої електронної пошти та номер телефону.
  3. Персональні дані – будь-яка частина даних або інформації, що стосується певної конкретної фізичної особи, яка пов'язана із зазначеною інформацією або яка може бути прямо чи побічно ідентифікована на основі такої інформації.
  4. Контролер – LoginCasino.com.ua.
  5. Обробка означає будь-яку операцію або набір операцій, що виконуються з персональними даними або з набором персональних даних, незалежно від того, чи виконуються такі дії автоматичним шляхом; такі операції включають збір, запис, організацію, структурування, збереження, адаптацію або зміну, пошук, використання, розкриття шляхом передачі, поширення чи іншого надання, погодження або комбінування, обмеження, стирання або знищення.
 2. Обсяг обробки

2.1.     Контролер має право обробляти ваші персональні дані, що зазначені нижче:

 • ваші ідентифікаційні дані;
 • ваші контактні дані.
 1. Мета обробки

3.1.     Контролер має право обробляти ваші ідентифікаційні дані тільки з метою, зазначеною нижче:

 • виконання зобов'язань Контролера, що зазначені в договорі, укладеному між Контролером і вами чи іншою особою, від імені якої ви збираєтеся відвідувати сайт;
 • ваші ідентифікаційні дані з метою перевірки легітимності вашого входу в особистий кабінет;
 • виконання зобов'язань, що виникають для Контролера в зв'язку з будь-якими відповідними правовими актами та положеннями.

3.2.     Контролер має право обробляти ваші контактні дані тільки з метою, що зазначена нижче:

 • мати можливість зв’язатися з вами в разі будь-яких змін часу чи місця проведення Заходу, а також у зв’язку з будь-якими організаційними питаннями, пов'язаними із Заходом;
 • мати можливість інформувати вас про будь-які інші відповідні факти, що ви маєте знати;
 • направити вам розсилку чи інші рекламні матеріали про свої продукти та послуги.

3.3.     Контролер має право використовувати фотографії й аудіовізуальні записи, на яких відображені ви, тільки з маркетинговою метою (створення брошур, рекламних відео тощо), наприклад, для просування заходів, організованих Контролером, чи в інших його продуктах і послугах. До цього переліку входить право Контролера використовувати ваші ідентифікаційні й особисті дані, описані в параграфі 2.1., з маркетинговою метою, у разі вашої згоди дати Контролерові інтерв'ю. У зв'язку з цим ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим фактом, що ви не маєте права на винагороду або компенсацію за вищезазначене використання ваших особистих даних.

3.4.     Зверніть увагу, що в разі, якщо ви даєте згоду на сканування вашого доступу до особистого кабінету учасника, така третя сторона матиме доступ до ваших ідентифікаційних і особистих даних, що зберігаються в базі даних Контролера.

 1. Терміни обробки

4.1.     Контролер має право обробляти ваші персональні дані протягом трьох років.

 1. Ваші права

5.1.     У зв’язку з обробкою ваших персональних даних у вас є такі права:

 • право доступу до ваших персональних даних;
 • право на виправлення ваших персональних даних у разі їх неточності;
 • право відкликати цю згоду на обробку ваших персональних даних;
 • право бути забутим, тобто право на те, щоб Контролер видалив ваші персональні дані, якщо виникає один із таких випадків:

- ваші персональні дані більше не потрібні для зазначених вище цілей;

- ви відкликаєте цю згоду на обробку ваших персональних даних;

- ваші персональні дані Контролер обробляє незаконно;

- ваші персональні дані мають бути стерті для виконання Контролером юридичних зобов’язань;

 • право на обмеження обробки ваших персональних даних, якщо виникає один із таких випадків:

- ви заперечуєте точність оброблюваних персональних даних;

- обробка ваших персональних даних є незаконною;

- Контролер більше не потребує ваших персональних даних для цих цілей;

 • право на переносимість даних, тобто право на отримання ваших персональних даних, що Контролер обробляє з використанням технічних засобів (зберігання в електронному реєстрі тощо) в структурованому машино-зчитуваному форматі.
 1. Міжнародна обробка

6.1. Європейський союз не ухвалив рішення про те, що всі вищезгадані країни забезпечують адекватний рівень захисту ваших особистих даних, але також в європейському законодавстві не існує гарантій для такої обробки. Однак Контролер бере на себе особисту відповідальність за обробку ваших персональних даних, що проводяться такими організаціями, та гарантує, що ці організації оброблятимуть ваші персональні дані повністю відповідно до умов, встановлених у цій згоді, а також гарантує сувору конфіденційність ваших персональних даних.

Будь ласка, зверніть увагу, що ця згода потрібна Контролеру і що ви не зобов'язані давати таку згоду.

Підписуючи цей документ, ви даєте свою згоду на описану вище обробку ваших персональних даних Контролером, а також даєте свою згоду на передачу ваших персональних даних організаціям, зазначеним вище в пункті 6.1., для обробки.

7 Лип
вгору